Polityka prywatności

W trosce o najwyższe standardy obsługi Klientów, przykładamy najwyższą wagę do ochrony danych osobowych naszych Klientów i użytkowników naszej strony, chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych.

 

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH WYKORZYSTANIE

 

Biuro Podróży LIDO gwarantuje, że wszelkie Państwa dane osobowe udostępniane w trakcie procesu realizacji zamowienia są chronione Ustawą o ochronie danych osobowych dokładamy największych starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach procesu rezerwacji i korzystania ze strony www jest: LIDO Biuro Podróży, Turystyki i Usług sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 50-077 Wrocław, przy ul. Kazimierza Wlk. 87 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, prowadzonego przez Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398991, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-17-21-181

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez LIDO.

 

Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane do realizacji Umów zawieranych za pośrednictwem strony www oraz przy pomocy Konsultantów, a także w celu kontakt z Klientami w ramach obsługi sprzedażowej, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy.

 

Przysługuje Państwu prawo do wglądu i aktualizacji danych.

 

COOKIES

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki “cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Najczęściej zawierają adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikatowy identyfikator, służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie cookies w zakładce Poltyka cookies.

 

KONTAKT

 

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować za pomocą zakładki Kontakt.